چگونه با کودکان در مورد طلاق صحبت کنیم

بسیاری، طلاق والدین را در دوران کودکی تجربه کرده و توسط جامعه در قالب "بچه‌های طلاق" تعریف شده‌اند. برچسبی که همیشه تعاریف، پیشداوری‌ها و عواقب خود را به همراه داشته است. اما گذشته از جامعه، چند درصد از این کودکان و نوجوانان فقط رنج جدایی والدین را تجربه کرده‌اند و چه تعدادی علاوه بر این رنج، شاهد درگیری‌ها و کشمکش‌ها نیز بوده‌اند؟

جمعه, 04/26/1394 - 15:11