دختران و زنان توانخواه دوبرابر دیگران در معرض خطر تجربه ی خشونت قرار دارند. 
 

پنجشنبه, 09/12/1394 - 16:35

 

قتل‌های ناموسی، سالانه جان زنان و دختران بسیاری را در سراسر جهان می‌گیرد.

پنجشنبه, 09/12/1394 - 16:28

تحصیل و کسب مهارت، احتمال فقر را در زندگی دختران کاهش می‌دهد.

پنجشنبه, 09/12/1394 - 16:03

در جهان، حدود ۱۴۰ میلیون دختر و زن، قربانی عمل ناقص‌سازی جنسی شده‌اند.

پنجشنبه, 09/12/1394 - 16:01

احتمال آسیب‌پذیری کودکان دختر در جنگ، به دلیل خردسالی و همچنین خشونت‌های جنسیت محور بیشتر از دیگران است.
 

پنجشنبه, 09/12/1394 - 15:59