سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در سراسر دنیا به منظور بهره کشی جنسی قاچاق می شوند. اکثر این افراد زنان و کودکان دختر هستند.

چهارشنبه, 09/11/1394 - 18:07

کار خانگیِ اجباری، استثمارِ پنهان کودکان دختر است.

پنجشنبه, 09/05/1394 - 13:23

 

به‌جای ظرف‌هایی برای شستن، به دختران مداد بدهید!

سه شنبه, 08/26/1394 - 20:17