اطلاعیه‌ها

در حال حاضر فعالیت‌های مرکز رستا متوقف شده‌اند

Wednesday, January 13, 2016

همراهان خوب رستا،

در حال حاضر همه خدمات رستا (کارگاه‌های آموزشی و مشاوره) متوقف شده‌اند. تیم رستا در تلاش است که فعالیت‌ها را از سر بگیرد. امیدواریم به زودی با خبر خوش برگردیم.

با آرزوی موفقیت،

مرکز رستا