اطلاعیه‌ها

در دوره فرزندان در خانواده برابر ثبت نام کنید!

Thursday, November 05, 2015
  •    آیا می‌دانید حقوق و مسوولیت‌های کودکان در جامعه شامل چه مواردی می‌شوند؟
  •      مسوولیت بزرگسالان چه در خانواده و چه در جامعه در مقابل کودکان چیست؟
  •     مسوولیت بزرگسالان درباره‌ی هویت جنسی کودکان و همچنین آگاهی جنسی آنها چیست؟
  •     چگونه می‌توان میان پیشرفت‌های تحمیلی جامعه مانند تکنولوژی و سلامت کودک ارتباط برقرار کرد؟

در این دوره به بررسی و پاسخ به این سئوالها می‌پردازیم.